logo

Precedens nebo precedent (z lat. praecedere, předcházet) znamená předchozí, dřívější obdobný případ. Pokud se tedy řekne, že situace nemá precedens, pak je tím myšleno to, že situace se nikdy dříve nenaskytla nebo neobjevila.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Precedens. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Precedens samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Precedens zde již hledalo 4847 uživatelů před vámi.