logo

Digestiv je alkoholický nápoj, který se podává po jídle, aby „utišil žaludek“. Je to opak aperitivu: zatímco aperitiv se podává před jídlem na povzbuzení chuti a rozvázání konverzace, digestivem naopak hostina končí.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Digestiv . Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Digestiv samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Digestiv zde již hledalo 5388 uživatelů před vámi.